Design experimentu

Dva stupně experimentu

V první části experimentu jsme pozvali širokou veřejnost k účasti v Národní technické knihovně v Praze a v obchodních centrech v termínu od 31.10. do 14. 11. 2016 a pokusili se uskutečnit 20.000 hodů v sériích po dvanácti. Cílem bylo naházet co nejvíce šestek a vytvořit celkovou statistiku.
Průběžně přitom jsme hledali zájemce o účast ve velkém finále, kde úzká skupina účastníků mohla absolvovat tentýž experiment v naprostém klidu a při optimálních podmínkách.

Cíl experimentu a hypotéza

Chtěli jsme zjistit, zda vědomý záměr člověka má měřitelný vliv na výsledek hodu hrací kostkou.
Vycházeli jsme z nulové hypotézy, že počet hodů s výsledkem šest se v sérii hodů s lidskou asistencí nebude statisticky lišit od očekávané pravděpodobnosti 1:6.

Předchozí výzkumy

Čerpali jsme z meta analýzy publikované v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Scientific Explorations z roku 1991 od autorů Radin/Ferarri shrnující 148 studií o ovlivňování hrací kostky. Celkový výsledek meta analýzy je velikost efektu 0,01220. To by znamenalo, že například při našich 20.000 hodech by místo 3333 šestek by padlo 3425, rozdíl asi 2,8%.

Přísné nároky na přesnost

Naše experimentální sestava a celý experiment byl chráněn proti zkreslení. Toho jsme docílili pomocí plně automatického záznamu, který je nyní dostupný pro přezkoumání (experimentální sestava ukládá videozáznam záběru na testovací křeslo s časovou značkou a foto každého dopadu kostky s časovou značkou, výsledným číslem z analytické aplikace). Záměrný sběr dat je vyloučen tím, že data jsou veřejně přístupná. Experiment se koná za přítomnosti svědků.

Důležitým prvkem byl kalibrační provoz: v nočních hodinách byl vrhací stroj přepnut do automatického režimu, a výsledky z něj se průběžně zaznamenávali. Tím se ověřilo, že u kostky nedochází vlivem opotřebení hran k drobným posunům v pravděpodobnosti.

V experimentu byla předem stanovená délka jednotlivých pokusů (série po 12 hodech) a také experimentální metodika, která může být předmětem oponentních posudků.

Co návštěvníky čekalo na experimentálním stanovišti?

- Experimentu se mohl zúčastnit kdokoli, nezávisle na věku, pohlaví či názorech. Úkolem bylo následující:
- Posadit se do testovacího křesla a nasadit si sluchátka s úvodní instrukcí
- S pomocí tlačítka soustředěně spustit každý ze 12 hodů série s cílem dosáhnout co nejvíc šestek
- Po ukončení série má účastník možnost absolvovat další 1 či 2 série, maximálně však 3.
- Každý účastník získá dárkový protokol o absolvování testu
- Mimořádně úspěšní dostanou malý dárek

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
uložit projekt